Jdi na obsah Jdi na menu
 

Edit číslo 1

 Milí přátelé Elysejského klíče,

na základě obrovského obdivu k Alici a jejímu dílu jsem se rozhodla, naprosto soukromě a výlučně pro svoji radost, vydat si ho v papírové podobě. Vzhledem k tomu, že je nás obdivovatelů jejího FF víc, dovolím si zde tuto možnost nabídnout i vám.
Kontaktní email pro objednávky, zrušení či vaše  dotazy elysejskyklic@email.cz.
Uveďte adresu a počet kusů, o které byste měli zájem.
S respektováním autorských práv paní J. K. Rowlingové  tento výtisk Elysejského klíče vznikl na základě přátelství a hlubokého obdivu k Alici OReally,
JE TEDY SOUKROMÝ A  NENÍ URČEN K DALŠÍMU ŠÍŘENÍ NEBO PRODEJI ZA ÚČELEM ZISKU.
Merlin s námi
Lilly

EDIT č. 1   27.08.2012

 

Drazí přátelé Klíče,

konečně jsem tu se slibovaným editem a bližšími informacemi.

 

1. Legálnost vydání

Alice se obrátila přímo na OSA (Ochrana autorských práv) a hovořila se třemi právníky zabývajícími se konkrétně autorskými právy vztahujícími se ke knihám.

Jejich vyjádření je ve shrnutí takovéto: „Jakékoliv užití charakterů, jmen, míst a názvů, děje či cokoliv dalšího vás napadne bez souhlasu autora originálního díla JE porušením autorského zákona a to včetně zveřejnění na internetu. Ochranná věta, že "charaktery zde použité jsou duševním vlastnictvím XY, jejich využitím mi neplyne žádný finanční prospěch" je bezvýznamná a autor originálního díla, či nakladatelství, které má zakoupená práva, mají zákonné právo po každém takovém zneužití žádat odškodnění, jehož výši by určoval soud."

Z toho vyplývá, že dle české legislativy každé fanfiction dílo zveřejněné na internetu je porušením autorského zákona. Jediný způsob, jak vše legalizovat, je sjednat a uhradit licenční poplatek autoru nebo nakladatelství v dané zemi, které má zakoupená práva.

Sami právníci však dodávají, že autoři i OSA si jsou vědomi širokého použití internetu a celosvětové fanfiction tvorby, ale doposud od žádného knižního autora nevzešla žaloba pro únik zisku, tudíž se tím nikdo nezabývá. Dle jejich názoru hodně záleží na samotném autoru originálního díla - někteří jsou rádi, že je jejich dílo "množeno" a milováno, jiní takové jednání mohou považovat za znehodnocení své práce.

 

Toto tvrzení podporuje i text na Wikipedii, odkaz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fanfiction

„Tvorba a šíření fanfiction (na internetu) z důvodu neziskovosti, převážně nízkého věku autorů a také z toho důvodu, že se jedná o přirozený fenomén, který je součástí popularity každého známého autora, není obvykle považována za porušování autorských práv, potírána ani stíhána.“

 

V tomto konkrétním případě, tedy ff na HP, je však mnohem důležitější – a doslova spásný J - odkaz : http://www.munimedia.cz/prispevek/fan-fiction-ti-kteri-propadli-harry-potterovi-2677/

„Na první pohled by se mohlo zdát, že fanfiction porušuje často diskutovaná autorská práva. Samotná podstata fanouškovské tvorby to ale vylučuje. Příznivci Harryho Pottera píší bez úmyslu se obohatit, jejich jednání proto není trestné. Sama autorka k tvorbě svých věrných přistupuje velmi tolerantně a již v roce 2004 dala fanfiction své požehnání.“

 

Ano, přesně – zde je ta spásná věta. Paní Joanne byla opravdu natolik velkorysá, že již v roce 2004 dala skutečně svolení k tvorbě fanfiction, s jedinou podmínkou, aby autoři daných příběhů je nevyužívali k vlastnímu obohacení. Zde je konkrétní odkaz k danému vyjádření:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/3753001.stm

Harry Potter author JK Rowling has given her blessing to fans who write their own Potter stories online.

 

Jako výsledek tohoto zkoumání a ověřování považuji sepsání, zveřejnění i vydání EK za našich podmínek (tedy soukromě a nevýdělečně) za LEGÁLNÍ.

 

Pokud by i přesto v některých z vás nadále panovala nejistota, pak si prosím uvědomte, že veškerá zodpovědnost padá na mou a Alicinu hlavu, nikoliv vaši, coby kupujících čtenářů. (Pokud samozřejmě svůj výtisk nehodláte veřejně prodávat za mnohem vyšší cenu, pak už porušení práv padá na vaše ramena ;-) )

 

 

2. Základní všeobecné technické informace ke knihtisku

Je několik tiskáren, které se zabývají i nízko-nákladovým vydáním; každopádně na celé akci je vždy nejdražší typografie, jinak řečeno grafické zalomení textu z Wordu do grafické aplikace typu InDesign nebo QuarkXPress, a do smluveného formátu. Finanční náročnost vyplývá především z toho, že daný úkon je velmi pracný jak technicky, tak časově. Přesto je pro kvalitu knihy nezbytný. Zmíněné programy dávají k dispozici zásadní nástroje pro správné zformátování textu a jeho udržení pro tisk. Tento způsob zpracování zajistí i správné usazení textu na stránce vůči použité vazbě. Zlom textu má správný odstup ve hřbetě i od okrajů stran.

 

Dalším důležitým prvkem je výběr vazby.

Typ V8 je nejlepší a nejdražší klasická, poctivá šitá vazba s tvrdými knižními deskami, jedná se o nejpevnější knižní vazbu. Ale její zhotovení nízko-nákladem je u běžných knihvazáren poměrně náročné nebo přímo nemožné.

„Falešná" V8 vazba je lepená V2 vazba s tvrdými deskami. Jde však stále o klasickou vazbu V2, jen předsádkami fixovanou do tvrdých knižních desek; takováto publikace pak vypadá skutečně jako klasická pevná kniha, ale trpí všemi neduhy vazby V2  omezenou životností (vypadávají listy), špatným a nepohodlným rozevíráním bloku (není možné ho nikdy plně rozevřít).

Typ V4 je poctivá šitá vazba s měkkými deskami. Na první pohled kniha vypadá jako klasická „brožovaná“ vazba V2 v měkkých deskách, diky prošití bloku je ale nesrovnatelně odolnější a kvalitnější. Je vhodná pro učebnice nebo jinak často namáhané publikace.

 

Typů vazeb je pochopitelně více, stejně tak jsou možné jisté kombinace mezi nimi, vždy konkrétně k dané publikaci, požadavkům na ni – a schopnostech a ochotě tiskárny J

 

3. Informace konkrétně ke Klíči

Původně jsem byla rozhodnutá pro formát B5, kvůli snížení počtu stránek. Od toho jsem upustila již v okamžiku, kdy mi bylo tiskárnou oznámeno, že tento formát sám o sobě je minimálně o 100,- CZK dražší bez ohledu na počet stránek (s vyšším počtem stránek se dá předpokládat, že se bude zvyšovat i ona suma).

Tudíž – formát Elysejského klíče je A5.

Tisk bude černobílý, se zachováním „našedivělých nitrozpytových“ rozhovorů, jelikož bez jejich rozeznání by byl čtenář nadobro ztracen J

Výtisk bude obsahovat 4 vložené obrázky, ze kterých dva budou barevné – na ceně se to nijak neprojeví. Upozorňuji, že jsem zcela záměrně nepoužila žádný ze zveřejněných na stránkách EK – ty si můžete stáhnout každý sám a já těžko mohu odhadnout, které z nich jsou pro koho nejoblíbenější.

Vazba – původní kalkulace počítala s vazbou lepenou. Ale po jejím vyzkoušení na jiné knize s mnohem menším počtem stran jsme to s Alicí společně zamítly. Raději nabídnu kvalitní výtisk k mnohočetnému použití, než „na oko pohlednou, leč nepoužitelnou ozdobu do vaší knihovny“. S definitivním rozhodnutím bude tedy vazba šitá a desky zpevněné.

Obaly budou barevné. A zde přichází pro vás milé překvapení – díky laskavému souhlasu marci

se součástí Klíče stane i její Lexikon kouzel.

Idea je taková (a ze strany tiskárny s tím není žádný problém ani navýšení ceny), že se Lexikon bude nacházet na konci, ale „vzhůru nohama“. Půjde tedy jakoby o dvě samostatné knihy spojené dohromady; pouhým obrácením Klíče, aniž byste ztratili, kde jste skončili, podle abecedního seznamu jednoduše potřebné kouzlo a jeho význam dohledáte.

A zde máte odsouhlasené obaly knihy – doufám, že vás nadchnou stejně jako mne, Alici i marci J

 elysejsky-klic-predni-obalka.jpg  lexikon-kouzel-zadni-obalka.jpg  

V této chvíli má již finální verzi „v práci“ typografička a byly nám odeslány první ukázky výtisku v několika různých variantách. Po prozkoumání jsme s Alicí vznesly jisté nové požadavky (zmenšení zbytečně velkých okrajů, fontu písma atd.) a vyžádaly si novou kalkulaci.

Tu jsme předběžně obdržely dnes. Pro vaši informaci počet stran vychází na 940.

Především kvůli šité vazbě se nám nepodařilo udržet slibovanou cenu na 300,- CZK, současná nabídka se pohybuje mezi 380 – 400,- CZK.

Ale jde mi především o to, abych vám dodala kvalitní knihu, ke které se budete moci kdykoliv vracet, ač bohužel za vyšší cenu, než „paperbackové“ vydání na jedno, dvě použití za „pár kaček“.

Samozřejmě chápu, že i cena je pro vás rozhodující. Dosud nepadlo poslední slovo, „vyjednávání“ ještě neskončilo, ale přesto (či právě pro to) si vás dovolím požádat o pečlivé sledování nových editů.

 

Jakmile zde bude zveřejněna konečná cena pro vás, u každého, kdo během 48 hodin objednávku písemně nezruší na email elysejskyklic@email.cz pod stejným jménem, jakým objednal, budu považovat objednávku za platnou.

 

Je mi to líto, ale jiným způsobem to vyřešit nedokážu, nabídku z tiskárny budu muset potvrdit co nejdříve. Pro ty z vás, pro které je už nyní cena příliš vysoká, platí totéž – pokud v nejbližší době objednávku nezrušíte, budu ji nadále vést jako platnou.

Jakmile budu mít k dispozici odsouhlasenou kalkulaci, bude zde na stránkách pro vás k dispozici k nahlédnutí a propočítání si ceny. Dobré účty dělají přátele ;-)

Jistě ale pochopíte, že nejen přátelé „brouzdají po netu“, tudíž bude kalkulace oříznutá a bez jakýchkoliv informací o mně čí místu objednávky nebo dodání.

 

A zde si dovolím být trochu nepříjemná a ještě jednou a naposledy upozornit, že každá včas nezrušená objednávka je závazná – jelikož úhrada tiskárně musí proběhnout předem a v plné výši, k čemuž se zavázala sama Alice, všechny neodebrané knihy se přičtou na vrub Alici, a třebaže ona se ztrátou počítá (legálně ani zisk mít nesmí, ale stejně se sama vyjádřila, že vaše radost a zájem je pro ni zisk, který se penězi vyčíslit nedá), doufám, že si každý z vás „závaznost“ objednávky plně uvědomuje.

 

4. Platba

Momentálně s Alicí hledáme nejvýhodnější banku pro založení dočasného (od září do října, maximálně listopadu) účtu, který by sloužil pouze pro tento účel – úhradu tiskárně, a možnost pro vás k předplatnému a tím pádem ušetření na dobírce. Poštovné by se mělo pohybovat kolem 60,-CZK na území ČR, pokud bude odeslán jako doporučená zásilka (předpokládaná hmotnost knihy je do 2kg).

Ohledně variabilního symbolu platby by bylo příliš náročné každému generovat číslo, nehledě na to, že byste se musel o ně přihlásit každý, kdo by měl zájem o předplatné, takže jsem vymyslela toto – číslo variabilního symbolu si vymyslete jakékoliv (co třeba 718? ;-) ), ale do zprávy pro příjemce čitelně, bez čárek a háčků napište své jméno a příjmení, jaké jste uvedly v objednávce, plus počet objednaných kusů, příklad: JITRENKA VOPAJSLIKOVA 1KS. Pak bude snadné vaši platbu spárovat s objednávkou.

Další možností je pochopitelně osobní setkání, ale to už je komplikovanější a ne každý z vás bude chtít čekat, zda a na kdy se setkání s Alicí nakonec dojedná.

 

Objednávky na Slovensko:

Je mi nesmírně líto, ale prozkoumala jsem všechny možné způsoby a každý z nich pro vás přijde výrazně dráž.

Platba předem na účet je vedena jako Europlatba a tudíž k ní bude připočten klasický bankovní poplatek cca 8,- Euro, k tomu poštovné na Slovensko vychází na 210,- CZK (přibližně dalších 8,- Euro)

Zaslání na dobírku vyjde na 235,- CZK, plus uhradíte opět 8,- Euro poště za službu připsání doběrečné částky na účet.

V obou případech – a jiné mne nenapadají – uhradíte tedy téměř dvojnásobnou cenu L

Mám pro vás jediný schůdnější návrh. Objednávky na Slovensko jsou pro pět osob, celkem 8 kusů – je možné, že jedna z vás má cestu do Čech, či opačně někoho z Čech očekává – pak byste se mezi sebou mohly domluvit, nechat knihy zde vyzvednout či zaslat na českou adresu a mezi sebou se posléze vyrovnat. Nebo to alespoň uhradit společně najednou a tím si vzájemně rozpočítat poplatek za bankovní převod; pak může být zásilka poslána na jednu adresu, sice za vyšší poštovné kvůli váze, ale opět rozeslání mezi vámi na území Slovenska pak vyjde mnohem levněji než každou knihu zasílat zvlášť. To ale záleží pouze na vás; pokud jste tomu nakloněny, zašlete na email elysejskyklic@email.cz svůj souhlas s odesláním kontaktu na vás ostatním objednávajícím ze Slovenska a můžete se společně domluvit.

Opravdu mne mrzí, že nejsem schopná pro vás nic lepšího vymyslet. Pokud žádná z možností pro vás není přijatelná, samozřejmě tomu rozumím, a opět prosím o co nejrychlejší písemné storno vaší objednávky.

 

5. Mimořádné sdělení

Dle mého i Alicina názoru tohle za mimořádné sdělení stojí – díky nápadu a iniciativě jedné z vás se výtisk Elysejského klíče dostane formou bezplatného daru do dvou nemocnic, dále součástí knižního fondu http://www.stud.cz/queer-knihovna/ , která o něj projevila zájem (ani tím nebude porušen zákon ve směru „další šíření za účelem zisku“, neboť queer knihovna půjčuje bezplatně) a snad také Domu světla, azylového domu pro HIV pozitivní, který bohužel obývají i děti – zde ale ještě stále čekáme na potvrzení zájmu.

  

Prozatím se s vámi loučím a doufám, že se brzy ozvu s již definitivními údaji.

 

Lilly

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Elysejský klíč kniha

(Eliška , 10. 1. 2021 16:54)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možnost stále zakoupit elysejský klíč v tištěné podobě?

Elysejský klíč kniha

(Mienat, 27. 2. 2021 23:40)

Pěkný den,
kdyby byla možnost knihy, ráda bych si ji taktéž objednala.

Re: Elysejský klíč kniha

(Jana, 23. 3. 2021 1:35)

Dobrý den, pokud by byla možnost, také bych měla zájem.

Re: Re: Elysejský klíč kniha

(Marie, 16. 5. 2021 19:45)

Dobrý den, nechystáte novou vlnu výtisků? Měla bych zájem. Elysejský klíč si získává stále nové čtenáře a obdivovatele.